ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> சோழவரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க செல்வி நா பத்மபிாியா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு து சந்திரசேகா் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சு கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ர சாரதா வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு மு பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி M. ராஜாத்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி செ மொழியரசி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு சா நாகவேல் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மு சுகவேணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி நா தீபா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு ம கா்ணன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி து ரேவதி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சீ கோமதி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு மு ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு வே கருணாகரன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி வா சந்திரா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு கா மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ச சகிலா வெற்றி