ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> கும்மிடிப்பூண்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர ரோஜா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ஜெ ரவகிளி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R ஆரோக்கியமேரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி கு மாலதி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு ஏ சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி U ரேவதி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி T K V உஷா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ம மெய்யழகன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி H கௌரி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ச அமலா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு ஏ சங்கர் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி கே மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு M ஜெயசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு KMS சிவகுமார் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு M சிட்டிபாபு வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு K சிவா வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி U கலா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி A பாசம் வெற்றி
வார்டு 19 சி.பி.ஐ(எம்) திரு மு ரவிகுமார் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திரு V சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 21 இ.தே.கா திரு A மதன் மோகன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு E ஜோதி வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச தேவி வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி கெ ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி T இந்திராதனலட்சுமி வெற்றி