ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> திருவாலங்காடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி வெ சுந்தரம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M சாந்தி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி G சரசா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M சாந்தி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி S பாரதி வெற்றி
வார்டு 6 பி.ஜே.பி திருமதி S கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R மேனகா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி தேவி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு B.K டில்லிபாபு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஜி ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு தி நந்தகுமாா் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி ஜீவா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு G மகாலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி எம் சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு சி ஜெயபாரதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு த தினகரன் வெற்றி