ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> திருத்தணி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பி.ஜி நீலா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே. பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி டி தங்கதனம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி B வள்ளியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு எம் வினாயகம் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி பி காஞ்சனா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு T பாலாஜி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு டி வேலு வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கே ஜோதி வெற்றி
வார்டு 10 இ.தே.கா திருமதி ஏ கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஏ ரவி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த சந்திரன் வெற்றி