ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> பள்ளிப்பட்டு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந ஜெகதீஷ் வெற்றி
வார்டு 2 தே.மு.தி.க திருமதி S உஷாபிரியா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க.மு ரவி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி என் சுகுணா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு சு பாரதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி நா நதியா வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திருமதி M.S பத்மா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு M.A முத்துராமன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு C.P முத்துரெட்டி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ ஜான்சி ராணி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி N விநாயகம்மா வெற்றி