ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> ஆர் கே பேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி A கோவிந்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திரு செ.கோ காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ.பொ சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி V.S கல்விக்கரசி வெற்றி
வார்டு 5 இ.தே.கா திருமதி K தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி S பிரமிளா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சே அம்மு வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு N உமாபதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி R திலகவதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி தி நதியா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ர சிவகுமார் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு M திருநாவுக்கரசு வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு R நரசிம்மன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு ஜமுனா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு E ரஞ்சிதா வெற்றி