ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> மதுரை (கிழக்கு)
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி கு அழகுப்பொன்னு வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K மணிமாலா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு பெ கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு T சேகர் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ரா மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி J பாக்கியலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி P மகாமுனி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ. சரோஜா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு A.P.V பாலாண்டி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு M முத்துராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு A போஸ் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஆ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு நா காா்த்திக்ராஜா வெற்றி
வார்டு 14 இ.தே.கா திரு A நுாா்முகமது வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு S பாலகங்காதரதிலகா் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ப உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு அ கரீம்கனி வெற்றி