ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> சேடபட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி ஈ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி செ ராணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சி பூப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி T கீதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி இரா பாண்டியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு இ ஜெயச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ச வேம்படியான் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M அழகுத்தாய் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு முத்துமாரி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு மூ செல்வபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 11 பி.ஜே.பி திரு வே பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி மு லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு RT பாண்டிராஜன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க செல்வி மோ ஜெயமீனா. வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி கு ஜோதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி செ ஜெயமணி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி தி கார்த்திகைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திரு பா குபேந்திரன் வெற்றி