ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> திருமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ மின்னல்கொடி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ ஆண்டிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு முத்துப்பிள்ளை வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு மொ சிவபாண்டி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திரு து முருகன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம செல்வம் வெற்றி
வார்டு 7 தே.மு.தி.க திருமதி அ தீபா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ஜெ முத்துப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க பரமன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சிவப்பிாியா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி டி அங்கு லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ லதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி வி சோனியா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி மு சாந்தி வெற்றி