ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> தே.கல்லுப்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு சி முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி அ நாகசொரூபராணி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந பாவத்தாள் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சண்முகபிாியா வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி மே பாண்டிச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 தே.மு.தி.க திரு கொ அழகா்சாமி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி செ தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கூ ராமராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு சி பரமசிவம் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு பிருந்தாதேவி வெற்றி
வார்டு 13 தே.மு.தி.க திருமதி க பேச்சியம்மாள் வெற்றி