ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> மதுரை (மேற்கு)
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி செ பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி செ செல்வி ஆரோக்கியமோி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ஜெகதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ செல்லப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா அம்மு வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜெ மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ந கார்த்திக்ராஜா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பி பூமா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி கா எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி பி கார்த்திகேயினி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா செந்தில்குமரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு பா வீரராகவன் வெற்றி