ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> திருப்பரங்குன்றம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு க பஞ்சராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ரா உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மா லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு சி ஆசைத்தம்பி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ப மணிமாறன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ஜெ இந்திரா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு அ மாயாண்டி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி மு சபீனா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பா சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா தவமணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி செ சுமதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி போ உமாதேவி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே ஜி சாந்தி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச முருகன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி M முத்துமாாி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி அ சுப்பு லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு வெ வேட்டையன் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி மு களஞ்சியம் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க ஜெயக்குமார் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து இளங்கோ வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ர பார்த்திபராஜன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு க ராஜேந்திரன் வெற்றி