ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> மேலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திரு மை மலைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ச சத்தியகலா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ரா பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி அ பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு சு வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி வெ கெங்கையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மு விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கா ராமசாமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ப பெரியவர் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ம தமிழ்மாறன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா பொன்னுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி சு லீனா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சரோஜா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ கௌரிமீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி ரா அபிராமி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந வினோதினி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ பஞ்சவர்ணம் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு சு முருகன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ.வீ.பா. பிரபு வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ கல்லாணை வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி சே பானுமதி வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சுமித்ரா வெற்றி