ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> கொட்டாம்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சி நதியா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு வள்ளிமயில் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு நித்யா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ இராஜப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி யா வசிலாபேகம் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ நயினான் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ரா குமார் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சே மழுவேந்தி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி நாச்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு ஞா புருஷோத்தமன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க கவிதா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு சு கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி அ சுபைதா பேகம் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி சா செல்லம்மாள் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி கா பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திருமதி மு சின்னப்பொண்ணு வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு சொ கருப்பையா @ ராஜா வெற்றி