ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> வாடிப்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க பவித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா தங்கபாண்டி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு தி முத்துபாண்டி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க தங்கபாண்டி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு க பசும்பொன்மாறன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி க தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி வீ ரேகா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி ஞா கார்த்திகா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச வசந்தகோகிலா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பஞ்சவர்ணம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு மு தனபாலன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு சி சுப்பிரமணியன் வெற்றி