ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> அலங்காநல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச பிரபு வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி த பவானி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு த ராஜா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ம சுந்தரமாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த விமலாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி தே ஜெகதீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா தங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நி சிவசங்கரி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி அ பஞ்சு வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ரேவதி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி கா சங்கீதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி க வசந்தி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திரு மு சுப்பாராயலு வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு இ சரவணன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு சே தங்கத்துரை வெற்றி