ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> உசிலம்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ப தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு பாண்டிலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சி செல்வபாண்டி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு அ துரைப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி ரெ ரம்யா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சு ரஞ்சனி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு பே அம்மாவாசை வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி உ பாண்டியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந வதனா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு ரா பாண்டி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு ப அலெக்ஸ்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப வீரம்மாள் வெற்றி