ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> செல்லம்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி செ தனபாக்கியம் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ வீரலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சு சந்திரகலா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ லோகமணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சீ சிவனாண்டி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி P சத்தியஷீலா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு சே அரவிந்த் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மா காசி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ப சிவசாந்தி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம கணேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி வசந்தா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர சித்ரா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ரா ஜெயபாண்டி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வீ ராஜேஸ்வரி வெற்றி