ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தேனி -> பெரியகுளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி சா மருதையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி என். சண்முகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி அ செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே தேவா்லிங்கமாள் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா ராசு வெற்றி
வார்டு 6 தே.மு.தி.க திருமதி க பாக்கியம் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு அ தங்கவேல் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு மு செல்வம் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா பாண்டியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி அ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு நா ஆண்டி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு சி சரவணன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு கு ஈஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு வீ பாலசுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த வெள்ளைச்சாமி வெற்றி