ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தேனி -> தேனி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திரு வே முருகன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு க கந்தவேல் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி வை நாகலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி அன்புமணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கா மாலா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ஆ கிருஷ்ணசாமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ந கவிதா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சாந்தி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ப தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ம சக்கரவர்த்தி வெற்றி