ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தேனி -> போடிநாயக்கனூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி ரா ரகுபதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு து விக்னேஷ்வரன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா காா்த்திகா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சு சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மூ சுதா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா மகாலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி ஜெ தாரணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சித்ரா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ப பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா செல்வி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி பெ சுருளியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு M ரவிசந்திரன் வெற்றி