ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தேனி -> சின்னமனூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சி ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ப ராமேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு வ முரளி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சு சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ வேலுத்தாய் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சோ முருகன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி அ நிவேதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பா சித்ரா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சாந்தி வெற்றி