ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தேனி -> உத்தமபாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இ ஜெகதீஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி வீ செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச அந்தோணி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கெ மூக்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க அறிவழகன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ஜி இன்பெண்ட்பனிமயஜெப்ரின் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு ரா மதன்குமார் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வா ஜான்சி வெற்றி