ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> திண்டுக்கல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி பா பார்வதி வெற்றி
வார்டு 2 சி.பி.ஐ(எம்) திரு பா செல்வநாயகம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ஜெ பாண்டிச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு அ ராஜா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மு வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ ஜெயசீலன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க நாகராணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ மேகலா வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு ரெ மோகன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி பொ அழகு வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி பா பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 13 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி ஜெ ஜீவாநந்தினி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு வி முத்து வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு செ கார்த்திகா வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ப பிருந்தா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி பா சோபியாராணி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆா் அருணா விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ரா.கனிராஜன் வெற்றி