ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> தொப்பம்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர காா்த்திகா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வே முருகன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பி சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி த லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி செ கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு செ பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பி.சி தங்கம் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு இ பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு கு மோகன்குமாா் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ரா சத்தியபுவனா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சித்ரகலா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ப மணி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ராமலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 இ.தே.கா திருமதி ஆ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி தி சுலோசனா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு க ஈஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு மு சோமசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி பொ முருகாத்தாள் வெற்றி