ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> வடமதுரை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து வெள்ளையன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நீ பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பா ஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப ராஜசேகர் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி இ விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப ஸ்ரீரங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ செந்தில்மணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி இரா முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு ரா மோகன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க தனலெட்சுமி வெற்றி