ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> குஜிலியம்பாறை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பெ கண்ணம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சு சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 3 தே.மு.தி.க திருமதி த மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர அன்னபூரணம் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா காஞ்சனா வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு கு எஸ்.கே.முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு மு பொன்னுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு அ சிபகத்துல்லா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு ஆ திருமுருகன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க செந்தில்வடிவு வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம உமாமகேஸ்வாி வெற்றி