ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> கொடைக்கானல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சு பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சி ராசிகா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு கு முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி மாாியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி க சுவேதா ராணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ஐ அபிராமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜீ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி டி கோமதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சு முத்துமாாி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க முருகன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு க காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு பி ரஞ்சித்குமாா் வெற்றி