ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> ரெட்டியார்சத்திரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு செ மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு K.R. விவேகானந்தன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி R நாகலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி T ராஜேஸவரி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி மு மருதாம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி U பாண்டி மீனா வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி A அமுதவள்ளி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி M காளீஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு பிரம்மசாமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி M தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ப.க சிவகுருசாமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி இரா சுமதி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திரு A ராயப்ப ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு P திருப்பதி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S ராஜ்மோகன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி J மிக்கேலம்மாள் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு M பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி R வெள்ளையம்மாள் வெற்றி