ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> சாணார்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ரா பானுமதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ச முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ரா அமிர்ததர்ஷினி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ வசந்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ந ராசம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா தீபா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச முத்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி பி குழந்தை தெரஸ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
வார்டு 10 தே.மு.தி.க திருமதி ஜா விண்ணரசி சகாயராணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ஆ பார்வதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சு பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி சுப்புத்தாய் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ரமேஷ்பாபு வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு சு ராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு மு சண்முகவேல் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு எஸ் முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு R அரிகரன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P.R கண்ணன் வெற்றி