ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> நத்தம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி பெசலி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு லெ செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு ஞா சார்லஸ் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சி பாக்கியலடசுமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு முருகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சத்தியமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு அ வீரணன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வெ சுரேஷ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி வெ அம்மாப்பொன்னு வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி செ இந்திரா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சுசீலா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சு வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ பூமா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு அ ராசு வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ லெட்சுமிபிரியா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந ஆா்.வி.என்.கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு பெ ரத்தினகுமாா் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப முத்தையா வெற்றி