ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> நிலக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு பெ கணேசன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ர ராஜதுரை வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ ரெஜீனா நாயகம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி அ கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ரேவதி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர விஜி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு சி நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜோ டெய்சி ராணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி செ ரூபிசகிலா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ சுதந்திர தேவி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி நெ ரோஸ் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ப கோட்டைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா யாகப்பன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ.ப. முருகன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு பொ சின்னமாயன் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ பாலமுருகன் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க நல்லதம்பி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி மு செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ம லலிதா வெற்றி