ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> வத்தலக்குண்டு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மு பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ச பெனினாதேவி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு முருகபாரதி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ர சூசைரெஜி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சௌ செல்லம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு பெ முத்து வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு அ விஜயகா் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க பிச்சை வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P அறிவி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு R ஜீவகன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ப சக்திவேல் வெற்றி