ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> ஒட்டன்சத்திரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு செ பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி செ செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ ஜென்சி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி செ செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி அ தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி செ செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மு அய்யம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க ராசியப்பன் வெற்றி
வார்டு 9 பி.ஜே.பி திருமதி ர சுமித்ரா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஆ மகமாயி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு கு நாச்சிமுத்து வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஆ முத்து வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு பொ யாகவன் வெற்றி
வார்டு 14 சி.பி.ஐ(எம்) திரு சு பிரகாஸ் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ஆ தங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கா கண்மணி கருணாதேவி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி த சின்னத்தாய் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி வீ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி த காயத்ரி தேவி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு வெ ராமராஜ் வெற்றி