ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> மண்டபம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மு பகவதிலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி J சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ மருதுபாண்டியன வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திரு சு முருகன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சு ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர நித்யா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜா பாதம்பிாியாள் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி அ சபியாராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 மற்றவை திரு R கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி R.V காளீஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ஜெ பேச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சோ சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு இ அஜ்மல்சாிபு வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு க முத்துசெல்லம் வெற்றி
வார்டு 15 இ.தே.கா திருமதி செ மாாியமமாள் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ஜெ தௌபிக்அலி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சே அலெக்ஸ் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி மூ லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 சி.பி.ஐ திரு பா டிரோஸ் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி மு உஷாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு சி போின்பம் வெற்றி