ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> நயினார் கோயில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ம இளவரசி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு வா நாகநாதன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந ரம்யா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க செல்வி கு வினிதா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மோ பிரேமா வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி கு கவிதா வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு கு ஜெயபாலன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பா மணிசேகரன் வெற்றி