ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> பரமக்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சங்குமுத்து வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி கி கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி தி காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சிந்தாமணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சே மங்களேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி செ சித்ரா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சேதுராமன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி கா அமராவதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு அ சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா தேவி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ம நதியா வெற்றி