ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> இராமநாதபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த ராஜகுமார் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு மு கரிகாலன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி இரா உலகராணி வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி மு சீனி இபுராகிம் அம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 தே.மு.தி.க திருமதி ச முனிஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு மாணிக்கசாரதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு கா மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி கா கல்பனாதேவி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு அசோக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ரா பூமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி பா ராஜவேணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு த பிரபாகரன் வெற்றி