ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> ஆர் எஸ் மங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மு முஸ்ரியாபேகம் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு மை சேகர் (எ) சவரிராயப்பன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு சு பாண்டி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு வி யோகேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு R.V.K வெங்கடாசலபதி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி ந இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி பா கமலக்கண்ணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க பத்மினி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஆ பிரபு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு உ ராஜீவ்காந்தி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி உ ராதிகா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி நா காளியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ச ரோகினி ராணி வெற்றி