ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> திருப்புல்லாணி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ச சரளாதேவி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ ரஞ்சனி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச பிரேமா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ முனியாயி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ சுமதி. வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சா நாகநாதன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு எஸ் பைரோஸ்கான் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க கமலா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சி கலாராணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ரா கோவிந்தமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ம கருத்தமுத்து வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு சா புல்லாணி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திரு ஆ திருமுருகன் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு ஆ சிவலிங்கம் வெற்றி