ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> கடலாடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி து மீனாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி இரா பானுமதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ செய்யது ராவியா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு இராமலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மா மாயக்கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு தி சேதுபாண்டி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வை ஞானம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கா அம்மாவாசி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ப பிச்சை வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம முருகலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா இராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஜெ பார்வதி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வி குமரையா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பூ ஜெயச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு முனியசாமிபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி சி வாசுகி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு குஞ்சரம் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திரு பெ ஆத்தி வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு ந முருகன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி ம பாக்கியம் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி அ பைரோஸ்பானு வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி சே வசந்தா வெற்றி
வார்டு 25 மற்றவை திரு அ காதர்சுல்தான்அலி வெற்றி