ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> கமுதி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மா ஈஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ஜெ கற்பூரசுந்தரபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி லி கனகஅரசி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி போ தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த பாலு வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜெ மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு மோ பூபதிராஜா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி செ சங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி அ சித்ராதேவி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா அன்பரசு வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ம உதயணன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு நா கணேசன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி மு கவிதா வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மூ பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 16 தே.மு.தி.க திரு சே உதயகுமாா் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா முத்துப்பாண்டியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நி முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி மு காளீஸ்வரி வெற்றி