ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> அருப்புக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி க பசுபதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி வ கலையரசி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி மா ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பொ சசிகலா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு இ கோவிந்தசாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சு நாகராணி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி த சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு செ ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு சு சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு து வாழவந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சி அழகுசக்தி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ஜெ பாண்டிச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு இரா உதயசூரியன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு வே பண்டாரச்சாமி வெற்றி