ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> வெம்பக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜே சண்முகசத்தாய் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ அழகா்சாமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வீ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச எபனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ராமலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சோபனாதேவி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ அடைக்கலம் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரெ திருமலைராஜா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு ராமராஜ் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வெ முனியசாமி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர ஆவுடைத்தாய் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர கோவிந்தலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா கனகராஜ் வெற்றி