ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> சாத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி கு செல்லத்தாய் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி க நிா்மலா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி ரா சூடிக்கொடுத்தாள் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தே வசந்தா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா முத்து முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி கருப்பசாமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ச பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி த விஜயா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ராதிகா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி த சந்திரா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மு பாக்கியலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 பி.ஜே.பி திரு சு வேலுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பா எலஞ்சி தேவி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு கு கண்ணாயிரம் வெற்றி