ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> விருதுநகர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி த சோபனாராஜி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சுமதி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி சுந்தரபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க செல்வி சீ திவ்யா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச கருப்பசாமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த நாகரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி ஈஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ராமலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா சரோஜா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச வடிவுக்கரசி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி மா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப முருகன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மூ சீனிபிரியா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி செ அமுதா வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச மாலா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி பா ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எ மாரியப்பன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு P.K சங்கா்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி சு கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச தமிழ்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திருமதி K அழகம்மாள் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு ச அப்துல்ரகுமான் வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ல ராஜம்மாள் வெற்றி
வார்டு 25 மற்றவை திருமதி கே பேச்சியம்மாள் வெற்றி