ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> காரியாபட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ச சிதம்பரபாரதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு மு சேகா் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு திருச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஜெ உமையீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மு மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஹ ஜமுனா ராணி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி உ முத்துமாரி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு க ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க முருகன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி போ தேம்பாவணி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க செல்வி அ நாகர் பாண்டீஸ்வரி வெற்றி