ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> திருச்சுழி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ந சந்தனப்பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி தொல் நாகஜோதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி க அன்னலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு சு பொன்னுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வெ இராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு தி நரசிங்கபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு உ முனியாண்டி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி கூ காளீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ பராசக்தி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம விமலா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு பூமயில் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ச மூக்கையன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி த புஷ்பம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி S காமிலா பர்வீன் வெற்றி
வார்டு 15 தே.மு.தி.க திரு ஐ ஆசைத்தம்பி வெற்றி