ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> நரிக்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி ஜெ இந்துராணி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி கலாவதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி S காளீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு கு போஸ் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ர அன்புச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி போ சரளாதேவி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க செல்வி சி ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி R மீனாள் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு அ முகம்மது கோஸ் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி M பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ச குமராயி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இ ரவிச்சந்திரன் வெற்றி