ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> இராஜபாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ரா வள்ளிமயில் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு V.P துரைகற்பகராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி க ரேவதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு கந்தகிருஷ்ணகுமார் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு பேச்சிமுத்து வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பொ இலட்சுமணன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு P சரவணமுருகன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா மாடசாமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி M முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி S அனுசுயா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி மா பூமாரி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு அ அண்ணாமலை ஈஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி S முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க கணபதியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி தொ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி அ ஏசம்மாள் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு ஞா சிங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு இர நவமணி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி இ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு மணிமுத்து வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ முத்தாலம்மாள் வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K ராஜகுமாரன் வெற்றி